Bedrijfsprofiel

Wie zijn wij?

McMasters maakt deel uit van McMasters holding. Binnen de organisatiestructuur van de holding is McMasters verantwoordelijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van alle ICT aangeboden producten en diensten staande in de PDC (Producten en Diensten Catalogus) van McMasters, zoals door de holding wordt erkend en ondersteund.

McMasters herbergt alle activiteiten die nodig zijn om de dagelijkse dienstverlening te leveren. Het begrip continuïteit en SLA (Service Level Agreement), waarin de afspraken per klantgebied zijn vastgelegd staan hierbij bovenaan. McMasters draagt zorg voor de totale aansturing van met de klant afgesproken dienstverlening.

De bedrijfsvoering van McMasters zoals is opgezet en wordt gedreven, garandeert de continuïteit ten behoeve van de bedrijvigheid en processen van zowel McMasters en de holding als van de klanten van McMasters. Dit gebeurt door zowel de nodige infrastructuur als informatie(systemen) adequaat te beheren en de werking hiervan optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige behoefte van elke afzonderlijke afnemer.

Missie

“Ervan uitgaan dat klanten hoogwaardige en betrouwbare producten en diensten aangeboden krijgen, is een vanzelfsprekend gegeven bij McMasters“

Onderschrijvend aan het hierboven vermelde heeft McMasters als missie, de continuïteit van de ICT dienstverlening richting haar klanten te waarborgen, door een hoog beschikbaarheidsniveau van de dienstverlening te garanderen, kwalitatief duurzame producten te bieden en innovatief te blijven opereren. Dit moet gepaard gaan met een hoge klanttevredenheid en een efficiënte dienstverlening.

Uitgangspunten die wij hanteren zijn als volgt:

  • Dat de procesinrichting zodanig is, dat voor elk proces een klant en een leverancier is te onderscheiden en dat gestructureerd en klantgericht werken wordt gestimuleerd en afgedwongen.
  • Het meet- en controleerbaar maken van processen en projecten.
  • Gebruik en inzet van zelfsturende mechanismen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.